Unghunder

Veemtroppens Kia


Norsk Vinner Valp, 6-9 ,Mnd.

Res cert SG 2  12-18 mndFar: Luciano av Locathelli, IPO 2,kåret, cert og Bim.

Mor: Veemtroppens Gunhild, IPO 2,kåret, V1.